Cập nhật tiến độ xây dựng dự án The Arena Cam Ranh tháng 5 năm 2018

Đăng bởi NGuyễn Thái Hòa vào lúc 01/06/2018

Tòa Light The Arena Cam Ranh nhìn từ đại lộ Nguyễn Tất ThànhTòa Light The Arena Cam Ranh nhìn từ đại lộ Nguyễn Tất Thành

Tiến độ xây dựng tòa Sea nhìn từ tòa Light
Tiến độ xây dựng tòa Sea nhìn từ tòa Light

Công trường xây dựng tòa Sea The Arena Cam Ranh
Công trường xây dựng tòa Sea The Arena Cam Ranh

Công trường xây dựng tòa Sea The Arena Cam Ranh
Công trường xây dựng tòa Sea The Arena Cam Ranh

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: